PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Ovdje navodimo sve bitne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje ćemo vam ponuditi u Ugovoru o prodaji koji ćemo zaključiti sa vama, ukoliko prihvatite našu ponudu i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

Definicije: Pojedini pojmovi koji se koriste u Općim uvjetima, imaju sljedeće značenje: KBD Webshop je usluga koja omogućava Registriranim korisnicima kupnju proizvoda koji se nalaze na internetskim stranicama www.kbd-online.hr putem interneta. KBD Webshop je sastavni dio službenih internetskih stranica KBD Trgovina i inženjering d.o.o. (dalje u tekstu Webshop usluga). Korisnik je pravna ili fizička osoba koja ima pravo pristupa i pregleda stranica Webshop usluge, ali nema mogućnost naručivanja proizvoda putem Webshopa sve dok ne izvrši postupak registracije. Registrirani korisnik je pravna ili fizička osoba koja je uspješno dovršila postupak registracije sukladno ovim Općim uvjetima i prihvatila ove Opće uvjete. Kupac je pravna ili fizička osoba, registrirani korisnik koja je putem Webshopa naručila neki od ponuđenih proizvoda te je od prodavatelja primila potvrdu narudžbe. Proizvod je artikl koji se nalazi u ponudi na službenim internetskim stranicama Webshopa i koji je moguće naručiti putem usluge Webshop.

Prodavatelj je KBD Trgovina i inženjering d.o.o.

1. Podaci o Prodavatelju

1.1. KBD Trgovina i inženjering d.o.o. sa sjedištem u Karlovcu,Donja Švarča 54 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu , MBS: 020008847 OIB.: 06950042216.(u daljnjem tekstu: Prodavatelj)

1.2 KBD webshop je naziv internetske trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima. Blagajna i komercijalno osoblje smješteni su na adresi , Karlovac, Senjska 80A. WEB adresa trgovine je www.kbd-online.hr. Adresa za elektroničku poštu info@kbd-online.hr; tel. 047 43 11 88 ; fax: 047 60 06 42 .

1.3 Radno vrijeme blagajne i komercijale je od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.

1.4 Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta. 1.5. IBAN Prodavatelja je HR0623400091110025829

2. Ponuda proizvoda i usluga
Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama i svrsi koju je naveo svaki proizvođač ili davatelj usluge koja se nudi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za gotovinsko plaćanje. Za usluge navedena je maloprodajna cijena gdje je to moguće, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara ( kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca( kao njegova adresa, broj, težina kupljenih artikala i sl). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom, internet-bankarstvo.Istaknute cijene u KBD webshopu vrijede isključivo za kupnju putem interneta.

3. Vrste Plaćanja
Robu i usluge moguće je platiti navedenim gotovinskim oblicima plaćanja. Robu i usluge moguće je plaćati i kreditnim karticama Diners, Visa, Maestro i Master card. Za pravne osobe robu je moguće platiti i s odgodom 30,60,90 i 120 dana uz prethodni dogovor i kompenzacijom/cesijom uz prethodni dogovor.

4. Ponuda
Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica, a za artikle koji se naručuju rok isporuke počinje teći od potvrde narudžbe.

5. Pritužba Kupca
Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail info@kbd-online.hr ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

6. Ugovor o prodaji
Na osnovu ove predugovorne obavijesti i izvršenog plaćanja Kupca, Prodavatelj i Kupac zaključili su Ugovor o prodaji. Ugovor se smatra zaključenim uplatom kupca iznosom iz ponude.

7. Jednostrani raskid ugovora

7.1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: - kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik,roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

7. 2. Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

7.3 Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

7.4 Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

7.5 Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

8. Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:

8.1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika a iste se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi- o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja)a isti je proizveden i Prodavatelj njegovu više ne može opozvati.

8.2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje

8.3. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora

9. Preuzimanje robe
Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu, te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni proizvod, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

10. Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava
Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik. Prodavatelj će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu.

11. Obavještavane Kupca o tijeku ispunjenja ugovora
Prodavatelj obavještava Kupca pismeno-u pravilu elektroničkom poštom- o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava: -o primljenoj uplati -Dostavlja dostavnicu i račun -o spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku -o tijeku transportnog puta robe -o svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava II

DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

1. Naručivanje robe
Roba se naručuje elektronskim obrascem Narudžbe u skladu sa uputama " Kako kupovati". Roba se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina KBD Webshop omogućuje. Prodavatelj, po zaprimanju Narudžbe, kontaktira Kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi ,na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje- narudžba se smatra konačnom i Prodavatelj postupa sa isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru.

2. Cijena robe
Važeća cijena robe za Kupca istaknuta je cijena na web stanicama KBD webshop na dan provedenog plaćanja (karticom) ili izvršene uplate na žiro račun Prodavatelja, odnosno gotovinske uplate na blagajni Prodavatelja. Pod provedenim plaćanjem podrazumijeva se dan kada je, nakon potvrde narudžbe kupca i njegove uplate karticom putem WsPay-a, administrator Prodavatelja potvrdio uplatu i tako teretio račun kupca za konačno ugovorenu svotu kupovine.

3. Trošak dostave robe
Trošak dostave robe plaća Kupac istovremeno sa plaćanjem robe ,25.00 kn za In time kurisku službu , odnosno 35.00 kn na HP express uslugu. Cijene vrijede za dostavu u Republici Hrvatskoj. Za vrijednost narudžbe iznad 1000,00 kn kupac ne plaća trošak dostave.

4. Isporuka
Prodavatelj će robu isporučiti Kupcu u skladu s izdanom ponudom Kupcu. Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvršio plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe . Robu za Kupca- pravnu osobu može preuzeti od Kupca navedena služba ili pojedinac i na adresi koju navede Kupac. Podaci koje Kupac pošalje Prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći Kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na Dostavnici Prodavatelja odnosno prijevoznika. Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe,neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda a sve prema tekstu na Dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja. Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi -u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi.Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda. Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio Kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži.Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili ne dostavi. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć Kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu). Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju. Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave. U slučaju opravdane reklamacije , a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla , Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavatelju na transakcijski račun ili na blagajni Prodavatelja sve u skladu sa stavkom 4 i 5 točke 6. ovih Uvjeta.

5. Ugovor o prodaji
Prodavatelj i Kupac obostranim prihvatima Narudžbe i Ponude i plaćanja robe u cijelosti od stane Kupca zaključili su Ugovor o prodaji.

6. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju
Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza; informiranje kupca o načinu korištenja prikupljenih podataka redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Svi podaci su strogo čuvani i zaštićeni od zlouporabe. Registrirani korisnici mogu u svakom trenutku opozvati suglasnost za korištenje osobnih podataka u promidžbene svrhe putem e-maila info@kbd-online.hr Ukoliko Registrirani korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka putem e-maila info@kbd-online.hr će takve podatke ukloniti, osim u dijelu u kojem ih je ovlašten zadržati radi ispunjenja ugovornih obveza Kupca prema Prodavatelju. Registrirani korisnici razumiju i prihvaćaju da će im, brisanjem osobnih podataka, biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internet stranici Webshopa. Ukoliko Registrirani korisnici imaju ikakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno KBD Trgovinu i inženjering d.o.o.

7. Izmjena općih uvjeta i ostale odredbe
KBD trgovina i inženjering d.o.o. zadržava pravo na izmjenu Općih uvjeta bez prethodne najave. Registrirani korisnici dužni su prilikom svakog korištenja internet stranica KBD webshopa upoznati se s važećim Općim uvjetima objavljenim na službenim internet stranicama. Na Registriranog korisnika primjenjuju se Opći uvjeti koji su važeći u trenutku registracije te nakon toga u trenutku potvrde svake od narudžbi. Na korištenje usluge KBD webshopa primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje trgovine putem interneta. Svi sporovi koji mogu nastati korištenjem usluge webshopa i/ili iz Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Karlovcu.


VSC Pro+ Internet Shop   Izrada Online Shopa